ÖstVäst Frakt on asutatud 2011 aastal. . Meie põhitegevus on siseriiklik ja rahvusvaheline maanteekaubavedu veoautodega.  Meie eelised transporditurul on kvaliteet, paindlikus ja kohusetunne. Oma professionaalse meeskonnaga pakume kauba saatjatele ja vastuvõtjatele parimal tasemel transporditeenust. Tarnetähtaegadest kinni pidamine ja kaupade toimetamine klientidele tellitud mahus ja kvaliteedis on meile väga oluline.

Oleme keskendunud Skandinaavia suunas maanteevedudele. Pakume transporditeenust ADR kaupadele, temperatuuri nõudvatele kaupadale, kui ka muudele tavakaupadele.

Oleme orienteeritud pikaajalistele partnerlussuhetele ning heale koostööle. Heas koostöös koos oma partnerite ja klientidega pakume kvaliteetset transporditeenust ja seeläbi soovime olla edukad turul.